Dagbesteding De Taag: een tweede thuis voor ouderen in Veldhoven

Werkwijze

Het team van De Taag vindt het belangrijk, dat bezoekers zich thuis en welkom voelen. Wij bieden bezoekers vanaf de eerste dag de aandacht en zorg, die zij nodig hebben en wensen. De Taag is niet verbonden aan een zorginstelling en is hierdoor laagdrempelig voor bezoekers.

Kennismakingsgesprek
Tijdens een kennismakingsgesprek bepalen wij samen met de bezoeker en zijn/haar mantelzorger of dagbesteding De Taag aansluit bij de behoeften en wensen van de bezoeker. Samen inventariseren wij de mogelijkheden van de bezoeker. 
Wij werken met een zogenoemde maatwerkvoorziening. Dit houdt in, dat er voor iedere bezoeker een eigen ondersteuningsplan wordt opgesteld. Op basis van diverse vragen en aanvullingen van de bezoeker en zijn/haar mantelzorger wordt het ondersteuningsplan vormgegeven. Tijdens het gesprek kunnen de bezoeker en mantelzorger(s) aangeven wie de eerste en tweede contactpersonen zijn. Deze adressen worden gebruikt, als het nodig is om gesprekken te plannen, bijzonderheden over de bezoeker te bespreken of in het geval van calamiteiten. Tenslotte wordt er een startdatum afgesproken en wordt de bezoeker voorbereid op het eerste bezoek aan De Taag.
 
Start dagbesteding
Nieuwe bezoekers krijgen bij De Taag een warm welkom. Er is op de eerste dag voldoende ruimte en tijd om met de andere bezoekers, het team en de locatie kennis te maken. Vervolgens komt de bezoeker één of meerdere dagen per week naar De Taag om van de dagbesteding gebruik te maken.

Communicatie
Goede communicatie speelt een cruciale rol in de zorg voor ouderen met een dementie. Wij werken daarom met communicatieschriftjes. Voor iedere bezoeker die dit wenst wordt er in een schriftje bijgehouden, wat er die dag aan activiteiten is ondernomen en wat de bijzonderheden van die dag waren. Er wordt op deze manier voor een goede overdracht naar de mantelzorger / familie gezorgd. Uiteraard zoeken wij bij bijzonderheden (telefonisch) contact met de eerste contactpersoon.

Familiegesprek
Wij monitoren nauwgezet het gedrag van de bezoeker en wij houden dit bij in het ondersteuningsplan. Wij bespreken het ondersteuningsplan met de bezoeker en zijn/haar mantelzorger(s). Op deze manier houden wij het welzijn van de bezoeker adequaat in de gaten en worden eventuele vragen en wensen van de familie besproken. Als het nodig is, nemen wij contact op met zorgverleners, adviseurs en/of begeleiders om overleg te voeren.