Dagbesteding De Taag: een tweede thuis voor ouderen in Veldhoven

Welkom

Welkom op de website van dagbesteding  De Taag. Op deze website maakt u kennis met onze unieke en eigentijdse dagbesteding voor kwetsbare ouderen in Veldhoven.

De Taag is in het bijzonder bedoeld met name voor ouderen die de regie over hun leven dreigen kwijt te raken door bijvoorbeeld dementie. Ook ouderen die behoefte hebben aan meer sociaal contact en structuur, zijn van harte welkom. Wij beschikken over jarenlange specialistische kennis en ervaring met ouderen met een dementie. 

De dagbesteding vind plaats in een warme, huiselijke omgeving waar plaats is voor maximaal negen bezoekers. De Taag heeft twee huiskamers waardoor de groep klein en overzichtelijk is. In beide huiskamers is een verzorgende of medewerker met gelijkwaardig diploma aanwezig die ondersteund worden door één van onze vaste vrijwilligers. Dit betekent, dat iedere bezoeker alle aandacht en zorg krijgt die nodig is.                                                                            

Gevarieerd programma met vaste dagindeling

Het deskundige en professionele team van De Taag is erop gericht om de bezoekers een gevarieerd programma met een vaste dagindeling te bieden, waarin voldoende ruimte is voor persoonlijke interesses. Samen met de bezoeker en/of zijn/haar mantelzorger(s) stellen wij een ondersteuningsplan op om de bezoeker de gewenste ondersteuning te kunnen bieden. Het doel is om ervoor te zorgen, dat de bezoekers ernaar uitkijken om één of meerdere dagen per week bij De Taag door te brengen. 

 
Aandacht voor mantelzorgers
Daarnaast zorgen wij ervoor, dat mantelzorgers worden ontlast. Mantelzorgers worden steeds belangrijker in onze maatschappij. Wij begeleiden hen en geven hen de ruimte om op adem te komen, wanneer de bezoeker bij De Taag is. Mantelzorgers krijgen tijdens vaste contactmomenten ondersteuning om de nodige aandacht en zorg ook thuis te kunnen bieden.